PharmData s.r.o.

Hledání

Hledat

Uživatelská nabídka

Podmínky používání funkce PDK Lexikon

Tato služba je poskytována pouze jako koncept funkcionality. Firma Pharmdata negarantuje trvalý přístup k této funkci, jednotlivé prvky, rozsah služeb i vzhled se může kdykoliv změnit. Vždy však s cílem dosáhnout vyšší užitné hodnoty aplikace.

  • PDK Lexikon zdravotnických prostředků je digitálně zpracovaný souhrn dat a informací, pocházejících od výrobců, distributorů, nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, případně ze zdrojů veřejně přístupných na internetu.
  • Jsou užity výhradně takové soubory dat či informací a jiné dokumenty, které nejsou „dílem“ z hlediska autorského práva.
  • Implementace všech dat a informací do PDK Lexikonu je provedena výhradně v nezkreslené podobě a je vždy provázena uvedením jejich zdroje. Zásadně  nejsou u žádných z položek PDK Lexikonu uváděny ceny, dodací a platební podmínky či další informace charakterizující položky jako předmět obchodování, s výjimkou informací, uveřejňovaných na žádost zadavatelů placené reklamy.
  • PDK Lexikon poskytuje specializované informace především odborné a poučené laické veřejnosti, přístup k těmto odborným informacím (s výjimkou informací určených široké veřejnosti) je možný až po registraci a může být strukturován podle uživatelem uvedené odbornosti.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo neprovést nebo kdykoliv zrušit registraci uživatele v případě, že jím uvedené registrační údaje jsou zjevně nepravdivé či neúplné nebo zavádějící. Registrační údaje slouží výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele PDK Lexikonu a bude s nimi nakládáno v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

 

228297717
© PharmData s.r.o., poslední změna: 19.1.2023, 14:48