PharmData s.r.o.

Servis

Hledání

Uživatelská nabídka

Číselník PDK - úvod

Datum konání:
Vloženo: 9.7.2008
Upraveno: 31.8.2010

Tento číselník je vytvářen pod názvem Číselník PDK. Jeho vznik souvisí se vznikem společnosti Schulze s.r.o. v Praze. Datová základna této společnosti začala v roce 1992 v souvislosti se zavedením jednotného číselníku veškerého sortimentu s kódováním všech výrobků. Za základ číselníku sloužil kód SÚKL, který byl rozšířen na 7 číslic. Postupem času byl uvedený číselník rozšířen do všech závodů společnosti Schulze (později PHOENIX Lékárenský velkoobchod, a. s.).

Struktura číselníku se stále průběžně vyvíjí. K 1.9.2010 dosáhl počet údajů o přípravku hodnotu 173 polí. Rozsah údajů je aktualizován podle vyvíjejících se potřeb zákazníků. Použití číselníku PDK přesahuje mnohonásobně původní záměr. Data jsou využívána nejen distributory, výrobci a lékárníky, ale i v nemocnicích, zdravotnických prodejnách a prodejnách se zbožím obdobného charakteru.

Mezi hlavní důvody zavedení tohoto číselníku patří:

  1. Snaha o zavedení jednotného kódu modemového objednávání mezi lékárnou a zdravotnickým velkoobchodem. Cílem je, aby si kterýkoliv zákazník mohl pod unikátním kódem objednat výrobek od kteréhokoliv dodavatele (distributora). Veškeré číselníky, které se v době vzniku PDK nacházely na trhu, totiž neobsahovaly kompletní sortiment zdravotnického velkoobchodu.
  2. Dalším důvodem použití jednotného kódu je všeobecné využití elektronické komunikace. Tento jednotný kód lze využít i při sestavování jednotných výkazů pro výrobce.
  3. Neocenitelným pomocníkem je uvedený číselník PDK pro lékárny, nemocnice, ordinace a jejich výpočetní systémy, protože díky jednoznačnému kódu zabraňuje vzniku duplicit ve skladových kartách a navíc velmi usnadňuje skladové inventury, neboť obsahuje čárový kód.
  4. Dalšími velmi potřebnými údaji, které se jinak musejí nahrávat z externích číselníků, jsou údaje od VZP nebo SÚKL.
  5. V neposlední řadě jsou v PDK průběžně aktualizovány i další údaje, nezbytné pro obchodování s výrobky.
  6. Sjednocení kódového značení v celém řetězci od výrobce, přes distributora a lékárníka až ke konečnému spotřebiteli. Tato unifikace dat je nezbytným předpokladem pro další zvyšování efektivity a zkvalitňování všech uvedených procesů.

 

Od roku 2009 je k dsipozici i číselník PDK-ZP, který obsahuje více než 160 tisíc položek typu ZP. Je určen především pro potřeby nemocnic.

V roce 2010 byla spuštěna testovací verze aplikace PDK Lexikon, což je full-textový prohlížeč katalogů, návodů, certifikátů a dalších dokumentů ve formátu PDF. K 1.9.2010 obsahuje přibližně 3000 dokumentů a stále se doplňuje. V první etapě je zaměřen na výrobky typu ZP, postupně bude doplněn i o ostatní druhy léčivých přípravků, včetně HVLP, OTC, léčebné kosmetiky apod.

Data číselníku ze dne: 15.7.2024
© PharmData, s.r.o.