PharmData s.r.o.

Hledání

Hledat

Uživatelská nabídka

Tipy pro hledání v PDK Lexikonu

Při hledání můžete zadat více slov, budou nalezeny dokumenty, které obsahují kterékoliv ze zadaných slov.

Odkazy na dokumenty jsou řazeny podle standardního kritéria četnosti a významu výrazu v katalogu.

Pokud před hledané slovo vložíte znak + (plus), budou zobrazeny pouze dokumenty, které dané slovo obsahují (tzn. dokument musí obsahovat dané slovo). Znak - (mínus) naopak z výsledku vyřadí dokumenty obsahující zadané slovo. Text v uvozovkách bude hledán jako celek, tedy slova musí být obsažena v zadaném pořadí. Například řetězec +kloubní -náhrady nalezne dokumenty obsahující slovo kloubní ale neobsahující slovo náhrady.

Při hledání lze použít "žolíky" - znaky * pro libovolný řetězec, nebo ? pro náhradu za libovolný znak. Například při zadání dezinfekc? budou nalezena slova dezinfekce, dezinfekci a další. Při hledání dezinfek* budou nalezena i slova jako dezinfekční. Žolík musí předcházet alespoň tři normální znaky.

Hledání zohledňuje diakritiku, ale nezohledňuje velká a malá písmena.

Příklad: Při zadání "jeh*" se zobrazí odkazy na slova: jehla, jehly, jehlami, jehelce, jehlové, jehličkové apod., ale také "jeho". Proto raději použijte výraz "jehl*" !

POZOR! Složité nabo neurčité výrazy vyžadují delší dobu zpracování. Proto vyčkejte do zobrazení odkazů. Doba nezbytná k zobrazení katalogu je závislá na jeho velikosti, počtu stran. Délka odezvy systému bude postupně optimalizována.

Zobrazuje se prvních 50 odkazů. Postupně bude tato funkce rozšířena.

228283226
© PharmData s.r.o., poslední změna: 19.1.2023, 14:48