PharmData s.r.o.

Hledání

Hledat

Uživatelská nabídka

Změna verze PDK z verze 074 na verzi 075

Datum konání:
Sekce: Aktuality
Vloženo: 11.10.2017
Upraveno: 7.8.2018

Vážení uživatelé číselníku PDK,

 

S účinností od 1. 7. 2017 došlo k legislativní úpravě ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) bodu 1. zákona č. 568/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, tak, že nově jsou příjmem osvobozeným od daně nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), která nejsou výdaji (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmu, ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotnického, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení a pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis.

 

Z výše uvedených důvodů je připravována nová verze PDK pod označením 075. Nová verze usnadní a zkvalitní informovanost koncových prodejců (lékáren) při úhradách za toto zboží formou čerpání FKSP či obdobných zaměstnaneckých poukázek. V rámci této vynucené úpravy budou v číselníku PDK následující úpravy:

  1. Bude označeno zboží, spadající do režimu daňové úlevy podle ustanovení § 6. odst. 9. písm. d) bodu 1. zákona č, 568/1992 Sb, o dani z příjmu.
  2. Dále bude společnost Pharmdata s.r.o. nově označovat zboží, jehož nákup lze hradit prostřednictvím FKSP dle § 4 odst. 2. vyhl. č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb

Technické řešení:

Pro export dat bude mít úprava následující změny:
 
Změny v samotném číselníku PDK075:
Na konec stávajícího číselníku budou přidána dvě nová pole.
  • Pole č. 230. POUKAZ
  • Pole č. 231. FKSP
 
Obsah polí: V případě, že zboží bude spadat do výše uvedených podmínek, bude mít pole hodnotu „A“. V případě že zboží nebude splňovat výše uvedené podmínky, bude pole prázdné.
 
Účinnost – platnosti verze PDK075:
Platnost je od neděle 31. 12. 2017 kdy bude provedeno odpolední velké generování PDK již v novém formátu.
 
Na závěr bychom rádi upozornili, v případě že dojde při prodeji koncovému zákazníkovi k rozporu s výše uvedenými předpisy, leží a bude nadále ležet veškerá odpovědnost na bedrech koncového prodejce.
 
Za Pharmdata 
J.Cimler
 
 
Přílohy:
Průvodní dopis (tento text)
Formát číselníku PDK 075

 

47908562
© PharmData s.r.o., poslední změna: 2.10.2018, 15:29