Brýle a optické pomůcky Cementy kostní
Cévní protézy Dále nespecifikované pomůcky
Další chirurgický materiál Další osteosyntetický materiál
Implantáty biologické lidského a zvířecího původu Implantáty kostní, urologické, mammární
Implantáty pro chirurgii hlavy a krku Implantáty spinální,spondylochirurgie
Jehly Kanyly tracheální, tracheostomické
Kardiostehy Kardiostimulátory,defibrilátory,elektrody,chlopně
Katetry,dráty,drény,sety,sondy,soupravy,systémy,vodiče,zavad Kompenzační pomůcky pro tělesně postižené
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené Komponenty pro náhrady kolenního kloubu
Komponenty pro náhrady kyčelního kloubu Komponenty pro náhrady ostatních kloubů
Komponenty pro osteosyntetickou zevní fixaci Kompresní punčochy a návleky
Obuv ortopedická Obvazový materiál, náplasti
Ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné Oxygenátory
Pomůcky pro diabetiky Pomůcky pro inkontinentní
Pomůcky pro laryngektomované Pomůcky respirační a inhalační
Pomůcky stomické Porty,katetry implantabilní,katetry centrální žilní
Prostř.pro invaz.použití v perif.,intrakran. a neurovask.obl Prostředky k laparoskopickým výkonům ZUM obligatórní (paušál
Prostředky pro anesteziologii a resuscitaci Prostředky pro infuzi, transfuzi a dialýzu
Prostředky pro intenzivní a invazivní kardiologii Prostředky pro použití v GIT
RTG filmy a radiodiagnostické ZP Sluchadla včetně příslušenství
Staplery, prostředky pro laparoskopii Stenty a stentgrafty
Systémy hydrocephalní drenážní, monitorovací likvorové, čidl Systémy implantabilní neurostimulační, elektrody epileptolog
Vozíky invalidní včetně příslušenství