Brýle a optické pomůcky Cementy kostní
Cévní protézy Dále nespecifikované pomůcky
Další chirurgický materiál Další osteosyntetický materiál
Implantáty biologické lidského a zvířecího původu Implantáty kostní, urologické, mammární
Implantáty pro chirurgii hlavy a krku Implantáty spinální,spondylochirurgie
Jehly Kanyly tracheální, tracheostomické
Kardiostehy Kardiostimulátory,defibrilátory,elektrody,chlopně
Katetry,dráty,drény,sety,sondy,soupravy,systémy,vodiče,zavad Kompenzační pomůcky pro tělesně postižené
Komponenty pro náhrady kolenního kloubu Komponenty pro náhrady kyčelního kloubu
Komponenty pro náhrady ostatních kloubů Komponenty pro osteosyntetickou zevní fixaci
Kompresní punčochy a návleky Obuv ortopedická
Obvazový materiál, náplasti Ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
Oxygenátory Pomůcky pro diabetiky
Pomůcky pro inkontinentní Pomůcky pro laryngektomované
Pomůcky respirační a inhalační Pomůcky stomické
Porty,katetry implantabilní,katetry centrální žilní Prostř.pro invaz.použití v perif.,intrakran. a neurovask.obl
Prostředky k laparoskopickým výkonům ZUM obligatórní (paušál Prostředky pro anesteziologii a resuscitaci
Prostředky pro infuzi, transfuzi a dialýzu Prostředky pro intenzivní a invazivní kardiologii
Prostředky pro použití v GIT RTG filmy a radiodiagnostické ZP
Sluchadla včetně příslušenství Staplery, prostředky pro laparoskopii
Stenty a stentgrafty Systémy hydrocephalní drenážní, monitorovací likvorové, čidl
Systémy implantabilní neurostimulační, elektrody epileptolog Vozíky invalidní včetně příslušenství